About us

เวลาต้องเดินทางไปต่างบ้านต่างเมือง เราสามคนจะมีนิสัยอยู่อย่างคือต้องค้นหาร้านอาหารในที่ๆจะไป เพราะเรื่องกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่ เราค้นพบว่าบางร้านที่คนชอบแนะนำกันก็เป็นร้านที่ไม่ได้อร่อยขนาดนั้น หรือเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ทำให้อดค้นหาไม่ได้ว่า แล้วปกติคนท้องถิ่นเค้ากินอะไรกันที่ไหน

Food Passports คือบลอกที่เก็บรายละเอียดร้านอาหารที่เราสามคนได้เคยไปทานมาเมื่อครั้งต้องออกเดินทางไกลบ้าน ทั้งนี้ก็คงต้องออกตัวว่าความชอบของเรา อาจไม่ตรงใจกับทุกคนทั้งหมด อยากให้นำข้อมูลที่เรามีเอาไปลองเมื่อท่านเดินทาง ถูกใจไม่ถูกใจ อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังนะคะ